Сұрақ: Күпірге түспеу үшін кеңес беретін дұғаңыз бар ма?

Жауап: Күпірге түспеу үшін таңертең және кешке оқылатын дұға:

«Аллаһуммә инни ә’узу бикә мин ән-ушрикә бикә шәй-ән уә әнә ә’ләму уә әстағфирукә лимә лә ә’ләму иннәкә әнтә ъалламулғуйуб»

Дінде берік болу үшін және соңғы демде иманмен өлу үшін мына дұғаны әр уақытта оқып жүру керек:

«Аллаһүммә йа муқаллибәл қулуб, сәббит қалби ъала диник»

Мағынасы: (Ей ұлы Аллаһым! Көңілдерді жақсыдан жаманға, жаманнан жақсыға айналдыратын жалғыз сенсің. Көңілімді дініңе берік қыл, яғни дініңнен айырма!)

Хадис шәрифте былай делінеді:

«Дүние және ақырет бақытын қалайтын адам “Аллаһүммә Раббәнә әтина фиддуня хасәнәтән уә фил ахирати хасәнәтән уә қина азабәннар. Бирахматикә йа әрхамаррахимин” дұғасын оқысын.»

Мына дұғаны әрқашан оқып жүру керек:

«Аллаһүммә инни әс-әлукәссыйххатә уәлафийәтә уәлләманәтә уә хуснәл-хулқи уәррыйдаә билқадари бирахмәтикә йа архамаррахимин»

(Ей мейірімділердің ең мейірімдісі Аллаһым, мейіріміңнің хаққы үшін денсаулық, амандық, аманатқа мұқият болуды, көркем мінезді болуды және тағдырыңа разы болуды нәсіп ет!)

Дұрыс сенімге ие болып харамдардан қашатын және ғибадаттарын жасайтын адам иманмен өледі. Намаз оқитын адамның мына дұғаны оқуы жақсы болады.

«“Йахаййу, йақаййум, йазәлжәләлиуәликрам. Аллаһуммә инни әс-әлукә ән тухйийә қалби би нури марифәтикә әбәдән йа Аллаһ, йа Аллаһ, йа Аллаһ жәллә жәләлуһ” Бұл дұғаны таң намазының сүннетімен парызының арасында оқыған адам жанын иманмен тапсырады.» (Тирмизи)

Ханафи мазһабында сүннетпен парыздың арасында ешнәрсе оқылмайды. Бұл дұға намаздан кейін дұға еткенде оқылады. (Әйухәл уәләд илмихалы)