Хазірет Омардың “радиаллаһу анһ” заманында Мысырдың халқы әмірлері болған хазірет Амр бин Асқа келіп:

“Ніл өзенінің бір әдеті бар. Бұл әдеті орындалмаса, суы тартылып қалады. Осы айдан 12 күн өткеннен кейін, бір қыз табамыз. Жанұясына ақша беріп разылығын алып, ол қызды әдемілеп, сәндеп Ніл өзеніне лақтырамыз” дейді.

Амр бин Ас: “Ислам бұрынғы бұрыс әдеттерді жойған” деп қабылетпейді. Осыдан 3 ай өтіп Ніл өзенінің суы халықтың айтқанындай тартылып қалады. Ніл өзенінің айналасындағы Мысыр халқы көше бастайды. Бұл жағдайды көрген Амр бин Ас хат жазып, жағдайды хазіретіОмарға баяндайды. Хазіреті Омар хатты оқып былай деп жауап береді:

«Олардың әдеттерін орындамағаның дұрыс болған. Хаттың ішіндегі қағазды Ніл өзеніне таста.»

Хаттың ішіндегі қағазда былай деп жазылған еді: «Аллаһтың құлыОмар бин Хаттабтан Ніл өзеніне! Егер бұдан бұрын өзім ағып тұрған едім деп ойласаң, ақпа! Егер де сені жалғыз және қаһһар болған Аллаһу та’ала ағызған болса жалғыз және қаһһар болған Аллаһу та’аладан сені ағызуы үшін дұға етемін, ағызуын сұраймын...»

Амр бин Ас ол қағазды Ніл өзеніне тастайды. Ертеңіне су аға бастайды және бұдан кейін еш тоқтамайды.